Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 13. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã UBND Xã Thanh Lương Công an (X) 3 2531
2 14. Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã UBND Xã Thanh Lương Công an (X) 1 2529
3 15. Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã UBND Xã Thanh Lương Công an (X) 1 2888
4 16. Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã UBND Xã Thanh Lương Công an (X) 2 2608
5 17. Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp xã) UBND Xã Thanh Lương Công an (X) 1 2628
6 18. Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã UBND Xã Thanh Lương Công an (X) 1 2583
7 19. Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn UBND Xã Thanh Lương Công an (X) 3 2628
8 20. Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) UBND Xã Thanh Lương Công an (X) 30 2646
9 21.Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) UBND Xã Thanh Lương Công an (X) 60 2682
10 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND Xã Thanh Lương Đất đai (X) 15 19559
11 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND Xã Thanh Lương Đất đai (X) 45 18810
12 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND Xã Thanh Lương Đất đai (X) 37 10840
13 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân UBND Xã Thanh Lương Đất đai (X) 23 10219
14 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Xã Thanh Lương Giao thông vận tải (X) 3 7248 Nộp hồ sơ mức 4
15 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Xã Thanh Lương Giao thông vận tải (X) 3 5906 Nộp hồ sơ mức 4
16 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND Xã Thanh Lương Giao thông vận tải (X) 3 6082 Nộp hồ sơ mức 4
17 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND Xã Thanh Lương Giao thông vận tải (X) 3 6107 Nộp hồ sơ mức 4
18 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. UBND Xã Thanh Lương Giao thông vận tải (X) 3 6098 Nộp hồ sơ mức 4
19 1. Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật (Phương tiện kỹ thuật) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND Xã Thanh Lương Quân sự (X) 1 6577
20 Giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000. UBND Xã Thanh Lương Quân sự (X) 15 6830