Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 4. Cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Minh Tâm Công an (X) 7 274
2 5. Cấp lại sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Minh Tâm Công an (X) 7 269
3 6. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Minh Tâm Công an (X) 3 260
4 7. Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Minh Tâm Công an (X) 3 267
5 8. Cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Minh Tâm Công an (X) 3 258
6 9. Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Minh Tâm Công an (X) 3 268
7 10. Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã UBND xã Minh Tâm Công an (X) 3 258
8 11.Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã UBND xã Minh Tâm Công an (X) 2 269
9 12. Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã UBND xã Minh Tâm Công an (X) 3 304
10 13. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã UBND xã Minh Tâm Công an (X) 3 305
11 14. Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã UBND xã Minh Tâm Công an (X) 1 296
12 15. Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã UBND xã Minh Tâm Công an (X) 1 548
13 16. Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã UBND xã Minh Tâm Công an (X) 2 300
14 17. Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Minh Tâm Công an (X) 1 301
15 18. Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã UBND xã Minh Tâm Công an (X) 1 299
16 19. Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn UBND xã Minh Tâm Công an (X) 3 322
17 20. Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) UBND xã Minh Tâm Công an (X) 30 336
18 21.Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) UBND xã Minh Tâm Công an (X) 60 338
19 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND xã Minh Tâm Đất đai (X) 15 15968
20 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND xã Minh Tâm Đất đai (X) 45 15784