CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Phước An Hộ tịch (X) 29246 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký lại khai tử UBND xã Phước An Hộ tịch (X) 27416 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 21. Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 11845 4 Nộp hồ sơ mức 4