Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 5 3234
2 Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 15 2408
3 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Huyện Phú Riềng Lao động - TBXH huyện 40 2227
4 Không nộp thuế: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Huyện Phú Riềng Đất đai (vùng sâu vùng xa) (Bỏ không nhập) 25 2036
5 Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4 : Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Huyện Phú Riềng Đất đai (vùng sâu vùng xa) (Bỏ không nhập) 10 1337
6 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Huyện Phú Riềng Đất đai (vùng sâu vùng xa) (Bỏ không nhập) 25 1360
7 Chỉnh lý trang 3 và 4 : Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Huyện Phú Riềng Đất đai (vùng sâu vùng xa) (Bỏ không nhập) 10 1954
8 Cập nhật, chỉnh lý trang 3, 4: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; Huyện Phú Riềng Đất đai (vùng sâu vùng xa) (Bỏ không nhập) 7 1441
9 Đính chính Giấy chứng nhận do UBND cấp huyện đã cấp Huyện Phú Riềng Đất đai (vùng sâu vùng xa) (Bỏ không nhập) 20 2406
10 Chuyển trường đến của bậc tiểu học Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo 5 808 Nộp hồ sơ mức 3
11 1. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo 17 204
12 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo 5 661 Nộp hồ sơ mức 3
13 2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo 15 198 Nộp hồ sơ mức 3
14 Chuyển trường đến của bậc THCS Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo 1 701 Nộp hồ sơ mức 3
15 3. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại. Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo 15 195 Nộp hồ sơ mức 3
16 Chuyển trường đi của bậc THCS Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo 1 1033 Nộp hồ sơ mức 3
17 4. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo 20 195 Nộp hồ sơ mức 3
18 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo 15 635 Nộp hồ sơ mức 3
19 5. Giải thể trường trung học cơ sở Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo 15 196 Nộp hồ sơ mức 3
20 6. Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú. Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo 25 195 Nộp hồ sơ mức 3