Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Sở Lao động TB&XH Bảo trợ xã hội 7 195 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 1. Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Dự án đầu tư ngoài KCN, KKT 20 598 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với liên hiệp hợp tác xã 3 786
4 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Huyện Chơn Thành Lao động - TBXH huyện 5 2856 Nộp hồ sơ mức 3
5 3.2.QLXD Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh.(nhóm C) Sở Xây dựng Quản lý xây dựng 23 3940
6 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch 1 7060 Nộp hồ sơ mức 3
7 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Thành phố Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường 45 1552
8 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Huyện Chơn Thành Tài chính - Kế hoạch 2 6037 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 Cấp giấy phép Bưu chính (nội tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính chuyển phát 28 1223 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 1. Cấp giấy phép tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản 8 1195 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 1. Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 13 1382 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
12 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 8 444 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
13 1. Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 3 1019 Nộp hồ sơ mức 4
14 24. Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh hợp phần Quy hoạch chit tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV) Sở Công thương Điều chỉnh quy hoạch điện 10 403 Nộp hồ sơ mức 4
15 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Sở Công thương Công nghiệp địa phương 21 1109 Nộp hồ sơ mức 4
16 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở Công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp Sở Công thương Xây dựng cơ bản 21 1605 Nộp hồ sơ mức 4
17 1. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 4,5 1258 Nộp hồ sơ mức 4
18 1.Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sở Công thương Xúc tiến thương mại 5 585 Nộp hồ sơ mức 4
19 Cấp mới Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (dưới 3 triệu lít/năm) Sở Công thương Công nghiệp tiêu dùng 14 722 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
20 Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Thành phố Đồng Xoài Văn hóa Thông tin 7 2607 Nộp hồ sơ mức 3