Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Sở Tư pháp Giám định tư pháp 10 872 Nộp hồ sơ mức 3
2 1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài Sở Tư pháp Trọng tài thương mại 5 193 Nộp hồ sơ mức 3
3 1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 3 237 Nộp hồ sơ mức 4
4 1. Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Sở Tư pháp Quản tài viên, hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 3 218 Nộp hồ sơ mức 3
5 1.2 Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở (Nhóm C) Sở Nông nghiệp và PTNT Xây dựng công trình 20 286
6 1. Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA Cục thuế Bình Phước Hoàn thuế 6 991
7 1. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy, chữa cháy (CAT) 10 1244 Nộp hồ sơ mức 3
8 1. Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in Cục thuế Bình Phước Hóa đơn 2 279
9 1. Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng Cục thuế Bình Phước Khai thuế 5 1112
10 1. Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Cục thuế Bình Phước Đăng ký thuế 3 1033
11 1. Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an tỉnh Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (CAT) 5 1384 Nộp hồ sơ mức 3
12 1. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước. Cục thuế Bình Phước Miễn giảm (Thuế đất đai) 15 280
13 1. Giải quyết khiếu nại lần đầu Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư 30 380
14 1. Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. Ban quản lý Khu kinh tế Đất đai (BQL) 9 239 Nộp hồ sơ mức 3
15 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND xã Tân Lợi Chứng thực 1 27545
16 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND xã Tân Hiệp Chứng thực 1 27545
17 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND xã Phước An Chứng thực 1 27545
18 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND xã Thanh Bình Chứng thực 1 27545
19 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND xã Đồng Nơ Chứng thực 1 27545
20 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND xã An Khương Chứng thực 1 27545