TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000593.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn lưu động Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 37381 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.004746.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 36383 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.001193.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 51626 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.004884.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 37345 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.003583.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh lưu động. Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 37044 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.000110.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 35637 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.000656.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 37508 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.000419.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử lưu động. Xã Đồng Tâm Hộ tịch (X) 36853 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.010814.000.00.00.H10 - 21. Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ Xã Đồng Tâm Lao động - TBXH (X) 22406 Toàn trình Nộp hồ sơ