Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Phường Tiến Thành Đất đai (X) 37 10726
2 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Phường Tiến Thành Đất đai (X) 23 10103
3 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Phường Tiến Thành Giao thông vận tải (X) 3 7041 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Phường Tiến Thành Giao thông vận tải (X) 3 5718 Nộp hồ sơ mức 3
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phường Tiến Thành Giao thông vận tải (X) 3 5878 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Phường Tiến Thành Giao thông vận tải (X) 3 5922 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Phường Tiến Thành Giao thông vận tải (X) 3 5915 Nộp hồ sơ mức 3
8 1. Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật (Phương tiện kỹ thuật) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). Phường Tiến Thành Quân sự (X) 1 6401
9 Giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000. Phường Tiến Thành Quân sự (X) 15 6641
10 1. Trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết Phường Tiến Thành Quân sự (X) 15 6238
11 1. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự (Nghĩa vụ quân sự) lần đầu Phường Tiến Thành Quân sự (X) 10 7596
12 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần). Phường Tiến Thành Quân sự (X) 10 6136
13 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). Phường Tiến Thành Quân sự (X) 1 6368
14 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết Phường Tiến Thành Quân sự (X) 15 6325
15 2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị Phường Tiến Thành Quân sự (X) 10 7217
16 3. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự bổ sung Phường Tiến Thành Quân sự (X) 10 6904
17 4. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Phường Tiến Thành Quân sự (X) 10 6837
18 5. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập. Phường Tiến Thành Quân sự (X) 10 6865
19 6. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự tạm vắng Phường Tiến Thành Quân sự (X) 10 7014
20 7. Đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến Phường Tiến Thành Quân sự (X) 10 7074