TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001022.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND Xã Bình Thắng Hộ tịch (X) 37592 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.000080.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND Xã Bình Thắng Hộ tịch (X) 34560 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.004859.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND Xã Bình Thắng Hộ tịch (X) 37041 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND Xã Bình Thắng Hộ tịch (X) 44556 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.000884.000.00.00.H10 - Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND Xã Bình Thắng Chứng thực 54981 Một phần
6 2.000815.000.00.00.H10 - Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Xã Bình Thắng Chứng thực 54056 Một phần
7 2.000908.000.00.00.H10 - Cấp bản sao từ sổ gốc UBND Xã Bình Thắng Chứng thực 55164 Một phần
8 2.001019.000.00.00.H10 - Chứng thực di chúc UBND Xã Bình Thắng Chứng thực 46296 Một phần
9 2.001009.000.00.00.H10 - Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND Xã Bình Thắng Chứng thực 50181 Một phần
10 1.010824.000.00.00.H10 - 13.2. Trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng đối với trường hợp con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 38568 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.010814.000.00.00.H10 - 21. Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 22226 Toàn trình Nộp hồ sơ