Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 40
2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 56
3 Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 5 38
4 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 33
5 Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 5 31
6 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 46
7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 31
8 Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 5 30
9 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 42
10 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 39
11 01. Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 13 1008 Nộp hồ sơ mức 3
12 2. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 5 1194 Nộp hồ sơ mức 3
13 3. Đăng ký khai thác tuyến Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 5 1026 Nộp hồ sơ mức 3
14 4.Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt.(không phải biển số 93 - 8 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 8 1258 Nộp hồ sơ mức 4
15 4. Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt( 2 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 281 Nộp hồ sơ mức 4
16 5. Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt (Không phải biển số 93 - 8 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 8 154
17 5. Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt (2 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 1131 Nộp hồ sơ mức 4
18 6. Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép (30 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 30 1088 Nộp hồ sơ mức 4
19 6. Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hỏng, hết hạn hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép(5 ngày)(Đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 5 1452 Nộp hồ sơ mức 4
20 7. Cấp phù hiệu xe nội bộ Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 8 1327 Nộp hồ sơ mức 4