Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 131
2 2. Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 116
3 3. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 111
4 4. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 120
5 5. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 120
6 6. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 134
7 7. Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 104
8 8. Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 5 113
9 9. Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 5 114
10 10. Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 108
11 1. Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 15 151
12 2. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 5 192
13 3. Đăng ký khai thác tuyến Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 7 109
14 4.1 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt.(Biển số 93 - 2 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 128
15 4.2 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt.(không phải biển số 93 - 8 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 8 132
16 5.1 Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt ( biển số 93 - 2 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 112
17 6.2 Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị mất. Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 30 112
18 6.1 Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hỏng, hết hạn hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép. Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 5 140
19 7.2 Cấp phù hiệu xe nội bộ (Không phải biển số 93 - 8 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 8 153
20 7.1 Cấp phù hiệu xe nội bộ (Biển số 93 - 2 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 133