Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 01. Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 13 1008 Nộp hồ sơ mức 3
2 2. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 5 1195 Nộp hồ sơ mức 3
3 3. Đăng ký khai thác tuyến Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 5 1026 Nộp hồ sơ mức 3
4 4.Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt.(không phải biển số 93 - 8 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 8 1262 Nộp hồ sơ mức 4
5 4. Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt( 2 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 284 Nộp hồ sơ mức 4
6 5. Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt (Không phải biển số 93 - 8 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 8 155
7 5. Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt (2 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 1132 Nộp hồ sơ mức 4
8 6. Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép (30 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 30 1089 Nộp hồ sơ mức 4
9 6. Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hỏng, hết hạn hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép(5 ngày)(Đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 5 1453 Nộp hồ sơ mức 4
10 7. Cấp phù hiệu xe nội bộ Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 8 1328 Nộp hồ sơ mức 4
11 7. Cấp phù hiệu xe nội bộ (Biển số 93 - 2 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 1069 Nộp hồ sơ mức 4
12 8. Cấp lại phù hiệu xe nội bộ(8 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 8 113 Nộp hồ sơ mức 4
13 8. Cấp lại phù hiệu xe nội bộ (Biển số 93 - 2 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 202
14 9. Cấp phù hiệu xe trung chuyển (Không phải biển số 93 - 8 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 8 496 Nộp hồ sơ mức 4
15 9. Cấp phù hiệu xe trung chuyển (biển số 93 - 2 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 187 Nộp hồ sơ mức 4
16 10. Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển (Không phải biển số 93 - 8 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 8 637 Nộp hồ sơ mức 4
17 10. Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển (biển số 93 - 2 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 183 Nộp hồ sơ mức 4
18 10. Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển(biển số 93 - 2 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 52 Nộp hồ sơ mức 4
19 10. Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển(không phải biển số 93 - 8 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 8 45 Nộp hồ sơ mức 4
20 11. Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện.Đối với phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 1011 Nộp hồ sơ mức 3