Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 13 952
2 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 5 1133
3 Đăng ký khai thác tuyến Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 7 972
4 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt.(không phải biển số 93 - 8 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 8 1201
5 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 231
6 Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt (Không phải biển số 93 - 8 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 8 113
7 Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 1078
8 Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 30 1039
9 Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hỏng, hết hạn hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 5 774
10 Cấp phù hiệu xe nội bộ Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 8 1246
11 Cấp phù hiệu xe nội bộ (Biển số 93 - 2 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 1024
12 Cấp lại phù hiệu xe nội bộ Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 156
13 Cấp phù hiệu xe trung chuyển (Không phải biển số 93 - 8 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 8 452
14 Cấp phù hiệu xe trung chuyển (biển số 93 - 2 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 141
15 Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển (Không phải biển số 93 - 8 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 8 593
16 Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển (biển số 93 - 2 ngày) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 133
17 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 973
18 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 121
19 Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 1 121
20 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ, xe của các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao, xe do doanh nhân ngoại quốc tự lái trừ phương tiện của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại Hà Nội Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 170