Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang thuộc địa phương Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 122 Nộp hồ sơ
2 2. Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 12 114 Nộp hồ sơ
3 3. Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 20 87 Nộp hồ sơ
4 4. Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 12 103
5 5. Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 12 85
6 6. Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3 81 Nộp hồ sơ
7 7. Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 20 96 Nộp hồ sơ
8 8. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 15 100
9 9. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 88
10 10. Cấp giấy phép phổ biến phim Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 10 89 Nộp hồ sơ
11 11. Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 15 102 Nộp hồ sơ
12 12. Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 98
13 13. Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 7 89 Nộp hồ sơ
14 14. Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 84 Nộp hồ sơ
15 15. Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 7 102 Nộp hồ sơ
16 16. Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 7 83 Nộp hồ sơ
17 17. Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 7 107 Nộp hồ sơ
18 18. Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 7 98 Nộp hồ sơ
19 19. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 96
20 20. Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 103