Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang thuộc địa phương Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 278 Nộp hồ sơ mức 3
2 2. Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 12 214 Nộp hồ sơ mức 3
3 3. Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 20 1035 Nộp hồ sơ mức 3
4 4. Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 12 826
5 5. Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 30 936
6 6. Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3 974 Nộp hồ sơ mức 3
7 7. Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 30 976
8 8. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 15 177
9 9. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 164
10 10. Cấp giấy phép phổ biến phim Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 10 561 Nộp hồ sơ mức 3
11 11. Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 10 988 Nộp hồ sơ mức 3
12 12. Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 183
13 13. Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 7 184 Nộp hồ sơ mức 3
14 14. Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 7 512 Nộp hồ sơ mức 3
15 15. Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 7 1120 Nộp hồ sơ mức 3
16 16. Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 7 163 Nộp hồ sơ mức 3
17 17. Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 7 916 Nộp hồ sơ mức 3
18 18. Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 7 1223 Nộp hồ sơ mức 3