Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Yoga Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 7 199 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Golf Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 7 129 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 3. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông. Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 4,5 182 Nộp hồ sơ mức 3
4 4. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo. Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 7 203 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
5 5. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo. Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 4,5 208 Nộp hồ sơ mức 3
6 6. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 4,5 256 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
7 7. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 7 268 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 8. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn. Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 7 216 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 9. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 7 231 Nộp hồ sơ mức 3
10 10. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao. Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 4,5 230 Nộp hồ sơ mức 3
11 11. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 7 207 Nộp hồ sơ mức 3
12 12. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo. Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 7 238 Nộp hồ sơ mức 3
13 13. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình và Fitness Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 7 243 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 14. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 7 196 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
15 15. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo thể thao giải trí. Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 7 237 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
16 16. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quyền anh Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 7 202 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
17 17. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam. Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 4,5 207 Nộp hồ sơ mức 3
18 18. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 7 236 Nộp hồ sơ mức 3
19 19. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt. Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 7 207 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
20 20. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin. Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 7 170 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4