CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 72. Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 384 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 70. Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 392 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 71. Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 386 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 98. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 343 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 96. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 364 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 97. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 364 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 94. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 341 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 95. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 348 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 73. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Yoga Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 498 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 74. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Golf Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 410 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 66. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 548 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 67. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 536 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 79. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billards & Snooker Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 544 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 86. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình và Fitness Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 586 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 87. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo thể thao giải trí Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 463 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 78. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bơi, Lặn Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 646 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 82. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Khiêu vũ thể thao Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 547 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 89. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Võ cổ truyền, Vovinam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 437 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 91. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 428 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 83. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 493 4 Nộp hồ sơ mức 4