Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 5 568 Nộp hồ sơ mức 3
2 2. Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 5 519 Nộp hồ sơ mức 3
3 3. Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 5 466 Nộp hồ sơ mức 3
4 4. Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ. Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 5 110 Nộp hồ sơ mức 3
5 5. Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 5 1016 Nộp hồ sơ mức 3
6 6. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 15 127 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
7 7. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa. Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 15 1043 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 8. Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch. Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 15 147 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 9. Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch. Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 15 1086 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 10. Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 15 851 Nộp hồ sơ mức 3
11 11. Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch. Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 7 494
12 12. Cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch. Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 7 138
13 13. Cấp lại biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 15 123
14 14. Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 7 1107
15 15. Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 7 142
16 16. Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 7 138
17 17. Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 7 191