Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 10 349 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 13 1182 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 3. Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 13 969 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 4. Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 20 1067 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
5 5. Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 2 1101 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
6 6. Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 20 1121 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
7 7. Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 82 152 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 8. Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 90 129
9 9. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 10 196 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 10. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3,5 183 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 11. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3,5 267 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
12 12. Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3,5 289 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
13 13. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 6 351 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 14. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3,5 304 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
15 15. Cấp giấy phép phổ biến phim Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 10 680 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
16 16. Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 10 1083 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
17 17. Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 4,5 319 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
18 18. Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 4,5 290 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
19 19. Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 4,5 644 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
20 20. Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 4,5 1233 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4