Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1.Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 40 101
2 2.Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 20 76
3 3. Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 40 53
4 4.Giải thể trường trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 20 50
5 5.Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 5 52
6 6.Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 25 53
7 7. Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 30 62
8 8. Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 20 47
9 9. Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 30 55
10 10. Sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 30 71
11 11. Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 30 59
12 12. Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 15 65
13 13. Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 15 57
14 14. Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo Trong ngày 56
15 15. Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 15 52
16 16. Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 30 51
17 17. Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 35 48
18 18. Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 40 56
19 19. Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 60 61
20 20. Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 40 61