Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1.Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 40 38
2 2.Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 20 24
3 3. Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 40 18
4 4.Giải thể trường trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 20 18
5 5.Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 5 18
6 6.Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 25 19
7 7. Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 30 32
8 8. Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 20 15
9 9. Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 30 21
10 10. Sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 30 26
11 11. Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 30 26
12 12. Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 15 26
13 13. Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 15 25
14 14. Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo Trong ngày 22
15 15. Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 15 19
16 16. Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 30 19
17 17. Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 35 19
18 18. Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 40 23
19 19. Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 60 24
20 20. Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo 40 21