Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 63. Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Sở Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi - tuyển sinh 3 189 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy Sở Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi - tuyển sinh 10 288 Nộp hồ sơ mức 4
3 64. Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (Đối với Trung học cơ sở) Sở Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi - tuyển sinh 14 628 Nộp hồ sơ mức 4
4 65. Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông. Sở Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi - tuyển sinh 22 854 Nộp hồ sơ mức 4
5 66. Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia. Sở Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi - tuyển sinh Trong ngày 1374 Nộp hồ sơ mức 4
6 67. Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia. Sở Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi - tuyển sinh 47 681 Nộp hồ sơ mức 3
7 Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học. Sở Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi - tuyển sinh 10 112 Nộp hồ sơ mức 4
8 Nhập học vào các trường đã trúng tuyển Sở Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi - tuyển sinh 15 217 Nộp hồ sơ mức 4
9 Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Sở Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi - tuyển sinh 40 107 Nộp hồ sơ mức 4