Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp bản sao bằng THPT từ sổ gốc Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bằng - chứng chỉ 3 115 Nộp hồ sơ mức 3
2 2. Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bằng - chứng chỉ 15 95 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 3. Chỉnh sửa nội dung văn bằng Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bằng - chứng chỉ 5 70 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4