Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp bản sao bằng THPT từ sổ gốc Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bằng - chứng chỉ 3 91
2 2. Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bằng - chứng chỉ 15 75
3 3. Chỉnh sửa nội dung văn bằng Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bằng - chứng chỉ 5 53