TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004889.000.00.00.H10 - 78. Công nhận bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để dử dụng tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bằng , Chứng chỉ 1016 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.005092.000.00.00.H10 - 76. Cấp bản sao văn bằng văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bằng , Chứng chỉ 1657 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.001914.000.00.00.H10 - 77. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bằng , Chứng chỉ 1037 Toàn trình Nộp hồ sơ