CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 76. Cấp bản sao văn bằng văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bằng , Chứng chỉ 1296 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 78. Công nhận bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để dử dụng tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bằng , Chứng chỉ 710 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 77. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bằng , Chứng chỉ 697 4 Nộp hồ sơ mức 4