CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 test Sở Ngoại vụ Công tác lãnh sự 193 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3