THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.005409.000.00.00.H10 - Cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ Sở Ngoại vụ Công tác lãnh sự 7930 Toàn trình Nộp hồ sơ