TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000807.000.00.00.H10 - Cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực Sở Ngoại vụ Công tác lãnh sự 510 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.005409.000.00.00.H10 - Cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ Sở Ngoại vụ Công tác lãnh sự 7737 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000800.000.00.00.H10 - Gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ Sở Ngoại vụ Công tác lãnh sự 4257 Toàn trình Nộp hồ sơ