Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp mới Chứng minh nhân dân (cấp tỉnh) Công an tỉnh Quản lý CMND 5 1131
2 2. Cấp đổi Chứng minh nhân dân (cấp tỉnh) Công an tỉnh Quản lý CMND 5 1674
3 3. Cấp lại Chứng minh nhân dân (cấp tỉnh) Công an tỉnh Quản lý CMND 5 9064
4 1. Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng kí, quản lý con dấu 3 1599 Nộp hồ sơ mức 3
5 2. Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng kí, quản lý con dấu 3 106 Nộp hồ sơ mức 3
6 3. Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng kí, quản lý con dấu 3 1229 Nộp hồ sơ mức 3
7 4.Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng kí, quản lý con dấu 3 755 Nộp hồ sơ mức 3
8 5. Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng kí, quản lý con dấu 3 1276 Nộp hồ sơ mức 3
9 1. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy chữa cháy 10 1222 Nộp hồ sơ mức 3
10 2. Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy chữa cháy 7 357 Nộp hồ sơ mức 3
11 3. Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy chữa cháy 5 1230 Nộp hồ sơ mức 3
12 4. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy chữa cháy 5 1648 Nộp hồ sơ mức 3
13 5. Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy chữa cháy 5 253 Nộp hồ sơ mức 3
14 6. Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Phòng cháy chữa cháy 5 1181 Nộp hồ sơ mức 3
15 1. Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an tỉnh QL ngành, nghề kinh doanh (CAT) 5 1354 Nộp hồ sơ mức 3
16 2. Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an tỉnh QL ngành, nghề kinh doanh (CAT) 4 1311 Nộp hồ sơ mức 3
17 3. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh QL ngành, nghề kinh doanh (CAT) 4 1262 Nộp hồ sơ mức 3