Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Đăng ký Đổi con Dấu Công an tỉnh Đăng kí, quản lý con dấu 3 1458
2 2. Đăng ký mẫu con dấu mới Công an tỉnh Đăng kí, quản lý con dấu 3 1086
3 3. Đăng ký thêm con dấu Công an tỉnh Đăng kí, quản lý con dấu 3 1115
4 4. Đăng ký lại mẫu con dấu Công an tỉnh Đăng kí, quản lý con dấu 3 468
5 5. Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Công an tỉnh Đăng kí, quản lý con dấu 3 16
6 1. Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ Công an tỉnh Phòng cháy chữa cháy 10 1136
7 2. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC Công an tỉnh Phòng cháy chữa cháy 5 1454
8 3. Đổi lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC Công an tỉnh Phòng cháy chữa cháy 10 180
9 4. Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở Công an tỉnh Phòng cháy chữa cháy 7 255
10 5. Thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với các dự án, công trình qđ tại PL IV ban hành kèm theo NĐ 79.2014.NĐ-CP Công an tỉnh Phòng cháy chữa cháy 10 1072
11 6.Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC Công an tỉnh Phòng cháy chữa cháy 5 1095
12 1. Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an tỉnh QL ngành, nghề kinh doanh (CAT) 4 1231
13 2. Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an tỉnh QL ngành, nghề kinh doanh (CAT) 5 1240
14 3. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Công an tỉnh QL ngành, nghề kinh doanh (CAT) 5 1156