CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2. Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng kí, quản lý con dấu(CAT) 423 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 1. Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng kí, quản lý con dấu(CAT) 2078 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 5. Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng kí, quản lý con dấu(CAT) 1803 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 3. Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng kí, quản lý con dấu(CAT) 1598 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 4.Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng kí, quản lý con dấu(CAT) 1565 3 Nộp hồ sơ mức 3