TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000076.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký sang tên di chuyển đi khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ (CAT) 323 Một phần
2 2.000076.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký sang tên xe trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ (CAT) 966 Một phần
3 1.000377.000.00.00.H10 - 1. Cấp đăng ký, cấp biển số xe (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ (CAT) 376 Một phần
4 2.001715.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ (CAT) 354 Một phần
5 2.001721.000.00.00.H10 - 5. Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ (CAT) 400 Một phần
6 2.001237.000.00.00.H10 - 7. Đăng ký xe tạm thời (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ (CAT) 374 Một phần
7 2.001485.000.00.00.H10 - 8. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ (CAT) 357 Một phần
8 NOTUPDATE - 9. Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ (CAT) 346 Một phần
9 NOTUPDATE - 10. Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt, Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ (CAT) 341 Một phần