Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Thủ tục cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam. Sở Y Tế Khám, chữa bệnh 15 116
2 2. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh. Sở Y Tế Khám, chữa bệnh 15 74
3 3. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề  trong trường hợp bị thu hồi theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh. Sở Y Tế Khám, chữa bệnh 15 36
4 4. Thủ tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Sở Y Tế Khám, chữa bệnh 15 68
5 5. Thủ tục cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Sở Y Tế Khám, chữa bệnh 15 28
6 6. Thủ tục đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Sở Y Tế Khám, chữa bệnh 15 22
7 7. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập. Sở Y Tế Khám, chữa bệnh 45 34
8 8. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập. Sở Y Tế Khám, chữa bệnh 45 35
9 9. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng. Sở Y Tế Khám, chữa bệnh 45 43
10 10. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp Sở Y Tế Khám, chữa bệnh 45 50
11 11. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền Sở Y Tế Khám, chữa bệnh 45 25
12 12. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm Sở Y Tế Khám, chữa bệnh 45 60
13 13. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X-Quang Sở Y Tế Khám, chữa bệnh 45 27
14 14. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh Sở Y Tế Khám, chữa bệnh 45 21
15 15. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp Sở Y Tế Khám, chữa bệnh 45 34
16 16. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà Sở Y Tế Khám, chữa bệnh 45 49
17 17. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước Sở Y Tế Khám, chữa bệnh 45 26
18 18. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc Sở Y Tế Khám, chữa bệnh 45 23
19 19. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả Sở Y Tế Khám, chữa bệnh 45 59
20 20. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với trạm y tế cấp xã, trạm xá Sở Y Tế Khám, chữa bệnh 45 40