Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Thủ tục Công bố hợp quy (Bên thứ 3) Sở Y Tế An toàn thực phẩm (SYT) 7 124
2 2. Thủ tục công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Sở Y Tế An toàn thực phẩm (SYT) 7 141
3 3. Thủ tục cấp lại bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Sở Y Tế An toàn thực phẩm (SYT) 7 147
4 4. Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế Sở Y Tế An toàn thực phẩm (SYT) 15 207
5 5. Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế Sở Y Tế An toàn thực phẩm (SYT) 7 72
6 6. Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với Thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế Sở Y Tế An toàn thực phẩm (SYT) 10 78
7 7. Thủ tục Công bố hợp quy (Bên thứ nhất) Sở Y Tế An toàn thực phẩm (SYT) 7 86
8 8. Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với loại hình dịch vụ ăn uống Sở Y Tế An toàn thực phẩm (SYT) 13 129
9 9. Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với loại hình Sản xuất – Kinh doanh thực phẩm Sở Y Tế An toàn thực phẩm (SYT) 13 95