Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Khám giám định y khoa đối với Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP Sở Y tế GIÁM ĐỊNH Y KHOA 45 102
2 Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Sở Y tế GIÁM ĐỊNH Y KHOA 30 137
3 Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Sở Y tế GIÁM ĐỊNH Y KHOA 30 3092
4 Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Sở Y tế GIÁM ĐỊNH Y KHOA 30 68
5 Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Sở Y tế GIÁM ĐỊNH Y KHOA 30 66
6 Giám định tổng hợp đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Sở Y tế GIÁM ĐỊNH Y KHOA 30 65
7 Khám GĐYK đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Sở Y tế GIÁM ĐỊNH Y KHOA 45 74
8 Khám giám định thương tật lần đầu Sở Y tế GIÁM ĐỊNH Y KHOA 40 84
9 Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời Sở Y tế GIÁM ĐỊNH Y KHOA 40 62
10 Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương Sở Y tế GIÁM ĐỊNH Y KHOA 40 69
11 Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót Sở Y tế GIÁM ĐỊNH Y KHOA 40 77
12 Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát Sở Y tế GIÁM ĐỊNH Y KHOA 40 74