CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000655.000.00.00.H10 - 1. Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 1152 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.003580.000.00.00.H10 - 2. Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 673 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.001386.000.00.00.H10 - 3. Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 493 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.004488.000.00.00.H10 - 4. Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 558 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.004477.000.00.00.H10 - 5. Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 655 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.004471.000.00.00.H10 - 6. Công bố lại đối với cơ sở điều trị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 840 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.004461.000.00.00.H10 - 7. Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 529 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.003958.000.00.00.H10 - 9. Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 634 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.002467.000.00.00.H10 - 10. Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 699 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.002944.000.00.00.H10 - 11. Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 599 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.002265.000.00.00.H10 - 12. Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 1309 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.002423.000.00.00.H10 - 13. Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 775 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.004607.000.00.00.H10 - 15. Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 630 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.004564.000.00.00.H10 - 16. Cấp giấy nhận chứng bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 583 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.000844.000.00.00.H10 - 14. Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 563 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.006422.000.00.00.H10 - 17. Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 491 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.006425.000.00.00.H10 - 18.Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 478 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.006431.000.00.00.H10 - 19.Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 493 Toàn trình Nộp hồ sơ