CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1. Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế. Sở Y tế Trang thiết bị và công trình (Sở Y tế) 639 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A. Sở Y tế Trang thiết bị và công trình (Sở Y tế) 545 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 3. Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D. Sở Y tế Trang thiết bị và công trình (Sở Y tế) 1374 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 4. Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế. Sở Y tế Trang thiết bị và công trình (Sở Y tế) 396 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 5. Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D. Sở Y tế Trang thiết bị và công trình (Sở Y tế) 359 4 Nộp hồ sơ mức 4