CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003006.000.00.00.H10 - 1. Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế. Sở Y tế Trang thiết bị và công trình (Sở Y tế) 822 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.003029.000.00.00.H10 - 2. Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A. Sở Y tế Trang thiết bị và công trình (Sở Y tế) 630 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.003039.000.00.00.H10 - 3. Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D. Sở Y tế Trang thiết bị và công trình (Sở Y tế) 1473 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.000985.000.00.00.H10 - 4. Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế. Sở Y tế Trang thiết bị và công trình (Sở Y tế) 477 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.000982.000.00.00.H10 - 5. Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D. Sở Y tế Trang thiết bị và công trình (Sở Y tế) 516 Toàn trình Nộp hồ sơ