Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp/Gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 3 414 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 3 285 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 4. Cấp/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 5 285 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 5. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 3 612 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
5 6. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 10 657 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
6 7. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn. Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 15 74 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
7 3. Cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 10 1044 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 8. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống). Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 15 93 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 9. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 8 293 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 10. Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 2 272 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.1 Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở (Nhóm B) Sở Nông nghiệp và PTNT Xây dựng công trình 30 306
12 1.2 Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở (Nhóm C) Sở Nông nghiệp và PTNT Xây dựng công trình 20 249
13 2.1 Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (Cấp II, III) Sở Nông nghiệp và PTNT Xây dựng công trình 30 637
14 2.2 Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (Cấp IV) Sở Nông nghiệp và PTNT Xây dựng công trình 20 283
15 5. Thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng) Sở Nông nghiệp và PTNT Xây dựng công trình 15 1386
16 3.2(CNTY) Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT Nông, Lâm sản và Thủy sản 7 284 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
17 3.1(QLCL NLS&TS) Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Sở Nông nghiệp và PTNT Nông, Lâm sản và Thủy sản 7 300 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
18 3.3(BVTV) Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Sở Nông nghiệp và PTNT Nông, Lâm sản và Thủy sản 7 82 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
19 4.2(CNTY) Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản. Sở Nông nghiệp và PTNT Nông, Lâm sản và Thủy sản 10 1185 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
20 4.1(NLS&TS) Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản. Sở Nông nghiệp và PTNT Nông, Lâm sản và Thủy sản 10 316 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4