Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 5 261 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 3 961 Nộp hồ sơ mức 4
3 3. Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 3 166 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 4. Cấp/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 8 179
5 5. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 5 510
6 6. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 10 563
7 7. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 10 519
8 8. Cấp/gia hạn Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 15 923
9 9. Cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 5 156
10 10. Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 13 170
11 11. Cấp/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 15 1035
12 12. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 5 196
13 13. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 20 579
14 14. Đánh giá lại cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 15 154
15 15. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 15 171
16 16. Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 2 157
17 1.1 Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở (Nhóm B) Sở Nông nghiệp và PTNT Xây dựng công trình 30 194
18 1.2 Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở (Nhóm C) Sở Nông nghiệp và PTNT Xây dựng công trình 20 163
19 2.1 Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (Cấp II, III) Sở Nông nghiệp và PTNT Xây dựng công trình 30 522
20 2.2 Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (Cấp IV) Sở Nông nghiệp và PTNT Xây dựng công trình 20 168