Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 5 240 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 3 939 Nộp hồ sơ mức 4
3 3. Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 3 145 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 4. Cấp/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 8 162
5 5. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 5 499
6 6. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 10 538
7 7. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 10 503
8 8. Cấp/gia hạn Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 15 907
9 9. Cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 5 146
10 10. Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 13 154
11 11. Cấp/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 15 1011
12 12. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 5 177
13 13. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 20 558
14 14. Đánh giá lại cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 15 144
15 15. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 15 158
16 16. Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 2 145