Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 5 158 Nộp hồ sơ
2 2. Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 3 143
3 3. Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 3 108
4 4. Cấp/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 8 112
5 5. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 5 102
6 6. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 10 118
7 7. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 10 113
8 8. Cấp/gia hạn Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 15 108
9 9. Cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 5 100
10 10. Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 13 113
11 11. Cấp/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 15 140
12 12. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 5 111
13 13. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 20 103
14 14. Đánh giá lại cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 15 107
15 15. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 15 110
16 16. Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 2 100