Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 5 187 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 3 303 Nộp hồ sơ mức 4
3 3. Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 3 123 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 4. Cấp/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 8 134
5 5. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 5 123
6 6. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 10 141
7 7. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 10 126
8 8. Cấp/gia hạn Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 15 302
9 9. Cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 5 120
10 10. Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 13 131
11 11. Cấp/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 15 367
12 12. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 5 150
13 13. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 20 155
14 14. Đánh giá lại cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 15 121
15 15. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 15 131
16 16. Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Sở NN và PTNT Chăn nuôi và Thú y 2 123