Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1.1 Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở (Nhóm B) Sở NN và PTNT Xây dựng công trình 30 159
2 1.2 Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở (Nhóm C) Sở NN và PTNT Xây dựng công trình 20 132
3 2.1 Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (Cấp II, III) Sở NN và PTNT Xây dựng công trình 30 157
4 2.2 Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (Cấp IV) Sở NN và PTNT Xây dựng công trình 20 129
5 5. Thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng) Sở NN và PTNT Xây dựng công trình 15 230