Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1.1 Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở (Nhóm B) Sở NN và PTNT Xây dựng công trình 30 140
2 1.2 Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở (Nhóm C) Sở NN và PTNT Xây dựng công trình 20 104
3 2.1 Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (Cấp II, III) Sở NN và PTNT Xây dựng công trình 30 138
4 2.2 Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (Cấp IV) Sở NN và PTNT Xây dựng công trình 20 114
5 5. Thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng) Sở NN và PTNT Xây dựng công trình 15 109