Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Đăng ký lần đầu xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm Sở NN và PTNT Nông, Lâm sản và Thủy sản 20 104
2 2. Đăng ký lại xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm Sở NN và PTNT Nông, Lâm sản và Thủy sản 20 90
3 3. Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Sở NN và PTNT Nông, Lâm sản và Thủy sản 13 96
4 4. Cấp mới/ cấp lại do hết hạn Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản Sở NN và PTNT Nông, Lâm sản và Thủy sản 15 67