Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Đăng ký lần đầu xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm Sở NN và PTNT Nông, Lâm sản và Thủy sản 20 114
2 2. Đăng ký lại xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm Sở NN và PTNT Nông, Lâm sản và Thủy sản 20 109
3 3. Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Sở NN và PTNT Nông, Lâm sản và Thủy sản 13 123
4 4. Cấp mới/ cấp lại do hết hạn Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản Sở NN và PTNT Nông, Lâm sản và Thủy sản 15 87