CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2. Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh). Sở Nông nghiệp và PTNT Phát triển nông thôn 529 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3