Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Di dân trong vùng dự án Sở NN và PTNT Phát triển nông thôn 10 105
2 2. Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn Sở NN và PTNT Phát triển nông thôn 15 94
3 3. Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn (áp dụng cho phê duyệt lần đầu và điều chỉnh, bổ sung, kéo dài thời gian thực hiện Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn) Sở NN và PTNT Phát triển nông thôn 15 68