Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập. Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 45 253 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 1. Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý. Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 30 232 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 2. Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý. Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 30 123 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 3. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đối khu rừng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý. Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 45 82 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
5 4. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 45 130 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
6 5. Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của chủ rừng là tổ chức Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 10 253 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
7 8. Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức. Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 18 213 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 13. Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng tự tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 35 222
9 24. Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp. Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 13 197 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 25. Phê duyệt hồ sơ thiết kế chặt nuôi dưỡng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lý Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 10 180
11 26.2 Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh ( đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư ) Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 18 173
12 26.1 Thẩm định, phê duyêt dự toán công trình lâm sinh ( đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư ) Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 18 181
13 28. Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh). Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 15 166 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
14 29. Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 35 199
15 31. Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II, III CITES. Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 30 206 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
16 32. Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 16 233
17 35. Phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 7 176 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
18 41. Xác nhận của Chi cục Kiểm lâm đối với: lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên; lâm sản sau chế biến từ gỗ nhập khẩu, gỗ sau xử lý tịch thu, lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; động vật rừng được gây nuôi trong nước và bộ phận, dẫn xuất của chúng Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 5 194
19 42. Xác nhận bảng kê lâm sản Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm nghiệp 10 230 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4