Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Sở NN và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 20 97
2 2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Sở NN và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 31 96
3 3. Cấp giây phép vận chuyển thuốc bảo vệ thục vật Sở NN và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 4 65
4 4. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật đối với quảng cáo trên báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của địa phương Sở NN và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 10 59
5 5. Cấp giấy công nhận nguồn cây đầu dòng Sở NN và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 40 62
6 6. Công nhận vườn cây đầu dòng Sở NN và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 30 70
7 8. Tiếp nhận công bố hợp quy phân bón – thuốc bảo vệ thực vật Sở NN và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 7 63
8 9. Cấp giấy xác nhận hội thảo, quảng cáo phân bón Sở NN và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 10 71
9 10. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi là giấy chứng nhận ATTP) Sở NN và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 15 74
10 11. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Sở NN và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 15 65