Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 20 141
2 2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 31 182
3 3. Cấp giây phép vận chuyển thuốc bảo vệ thục vật Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 4 104
4 4. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật đối với quảng cáo trên báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của địa phương Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 10 112
5 5. Cấp giấy công nhận nguồn cây đầu dòng Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 40 123
6 6. Công nhận vườn cây đầu dòng Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 30 126
7 8. Tiếp nhận công bố hợp quy phân bón – thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 7 121
8 9. Cấp giấy xác nhận hội thảo, quảng cáo phân bón Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 10 144
9 10. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi là giấy chứng nhận ATTP) Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 15 139
10 11. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 15 127