Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 10 90 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 5 57 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 3. Cấp giây phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 3 162 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 3. Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa đặc thù chuyên ngành nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 10 40 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
5 9. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 7 170 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
6 4. Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 10 60 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
7 5. Cấp giấy công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 25 176 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 6. Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 20 184 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
9 7. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 14 189 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
10 8. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 14 282 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
11 8. Tiếp nhận công bố hợp quy phân bón – thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 7 187 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
12 9.1(Quảng cáo phân bón) Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 10 210 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
13 9.2(Đăng ký hội thảo) Cấp giấy Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo phân bón Sở Nông nghiệp và PTNT Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 1 52 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4