Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Cục Thuế Đăng ký Thuế 3 61
2 2. Đăng ký thuế lần đầu đối với NNT là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động SXKD không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn vị trực thuộc). Cục Thuế Đăng ký Thuế 3 63
3 3. Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. – Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập. Cục Thuế Đăng ký Thuế 3 58
4 4. Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân – Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế. Cục Thuế Đăng ký Thuế 3 57
5 5. Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể cả đơn vị trực thuộc) thay đổi các thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý. Cục Thuế Đăng ký Thuế 3 61
6 6. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế Cục Thuế Đăng ký Thuế 15 60
7 7. Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua CQ chi trả thu nhập Cục Thuế Đăng ký Thuế 3 50
8 8.1 Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế (không nợ thuế) Cục Thuế Đăng ký Thuế 3 47
9 8.2 Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế (còn nợ thuế) Cục Thuế Đăng ký Thuế 13 49
10 14. Tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế Cục Thuế Đăng ký Thuế 3 11
11 1. Đối với hồ sơ hoàn trước kiểm tra sau Cục Thuế Hoàn Thuế 5 57
12 2. Đối với hồ sơ kiểm tra trước hoàn thuế sau Cục Thuế Hoàn Thuế 25 62
13 3. Hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, công Cục Thuế Hoàn Thuế 5 64
14 1. Tính lệ phí trước bạ, nhà đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân (5 ngày làm việc) Cục Thuế Đất đai (thuế) 5 56
15 2. Tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển nhượng BĐS (5 ngày) Cục Thuế Đất đai (thuế) 5 54
16 3. Tính tiền thuê đất 1 lần hoặc hàng năm Cục Thuế Đất đai (thuế) 5 61
17 4. Tính tiền chênh lệch giữa 2 loại đất Cục Thuế Đất đai (thuế) 5 58
18 5. Đối với trường hợp người sử dụng đất được trừ tiền nhận chuyển nhượng hoặc giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do cơ quan tài chính xác định (22 ngày) xác định tiền nhận chuyển nhượng Cục Thuế Đất đai (thuế) 22 51
19 6. Đối với trường hợp người sử dụng đất được trừ tiền nhận chuyển nhượng hoặc giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do cơ quan tài chính xác định Cục Thuế Đất đai (thuế) 25 55
20 1. Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in Cục Thuế Hóa Đơn 2 59