Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Cục thuế Bình Phước Đăng ký Thuế 3 908
2 2. Đăng ký thuế lần đầu đối với NNT là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động SXKD không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn vị trực thuộc). Cục thuế Bình Phước Đăng ký Thuế 3 158
3 3. Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. – Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập. Cục thuế Bình Phước Đăng ký Thuế 3 964
4 4. Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân – Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế. Cục thuế Bình Phước Đăng ký Thuế 3 714
5 5. Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể cả đơn vị trực thuộc) thay đổi các thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý. Cục thuế Bình Phước Đăng ký Thuế 3 1055
6 1. Đối với hồ sơ hoàn trước kiểm tra sau Cục thuế Bình Phước Hoàn Thuế 5 866
7 4. Tính tiền chênh lệch giữa 2 loại đất Cục thuế Bình Phước Đất đai (thuế) 5 1134
8 5. Đối với trường hợp người sử dụng đất được trừ tiền nhận chuyển nhượng hoặc giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do cơ quan tài chính xác định (22 ngày) xác định tiền nhận chuyển nhượng Cục thuế Bình Phước Đất đai (thuế) 22 998
9 6. Đối với trường hợp người sử dụng đất được trừ tiền nhận chuyển nhượng hoặc giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do cơ quan tài chính xác định Cục thuế Bình Phước Đất đai (thuế) 25 1160
10 1. Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in Cục thuế Bình Phước Hóa Đơn 2 158
11 1. Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng Cục thuế Bình Phước Khai thuế 5 990
12 1. Miễn giảm tiền thuê đất Cục thuế Bình Phước Miễn giảm (Thuế đất đai) 15 172