Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Cục thuế Bình Phước Đăng ký Thuế 3 894
2 2. Đăng ký thuế lần đầu đối với NNT là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động SXKD không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn vị trực thuộc). Cục thuế Bình Phước Đăng ký Thuế 3 145
3 3. Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. – Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập. Cục thuế Bình Phước Đăng ký Thuế 3 951
4 4. Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân – Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế. Cục thuế Bình Phước Đăng ký Thuế 3 700
5 5. Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể cả đơn vị trực thuộc) thay đổi các thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý. Cục thuế Bình Phước Đăng ký Thuế 3 1039
6 6. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế Cục thuế Bình Phước Đăng ký Thuế 15 174
7 7. Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua CQ chi trả thu nhập Cục thuế Bình Phước Đăng ký Thuế 3 130
8 8.1 Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế (không nợ thuế) Cục thuế Bình Phước Đăng ký Thuế 3 1052
9 8.2 Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế (còn nợ thuế) Cục thuế Bình Phước Đăng ký Thuế 13 958
10 14. Tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế Cục thuế Bình Phước Đăng ký Thuế 10 1066
11 15. Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác đối với đơn vị trực thuộc Cục thuế Bình Phước Đăng ký Thuế 3 53
12 16. Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí Cục thuế Bình Phước Đăng ký Thuế 3 1149
13 17. Đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay Cục thuế Bình Phước Đăng ký Thuế 3 366
14 18. Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác Cục thuế Bình Phước Đăng ký Thuế 3 954
15 19. Đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay Cục thuế Bình Phước Đăng ký Thuế 3 885