Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Đối với hồ sơ hoàn trước kiểm tra sau Cục Thuế Hoàn Thuế 5 103
2 2. Đối với hồ sơ kiểm tra trước hoàn thuế sau Cục Thuế Hoàn Thuế 25 98
3 3. Hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, công Cục Thuế Hoàn Thuế 5 102