Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Đối với hồ sơ hoàn trước kiểm tra sau Cục Thuế Hoàn Thuế 5 420
2 2. Đối với hồ sơ kiểm tra trước hoàn thuế sau Cục Thuế Hoàn Thuế 25 372
3 3. Hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, công Cục Thuế Hoàn Thuế 5 325