Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Miễn giảm tiền thuê đất Cục Thuế Miễn giảm (Thuế đất đai) 15 99
2 2. Hồ sơ miễn giảm thuế TNCN Cục Thuế Miễn giảm (Thuế đất đai) 30 16