Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Tờ khai thuế môn bài Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 10 186
2 4. Tờ khai quyết toán thuế TNCN Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 3 159
3 2.Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 10 99
4 3.Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 10 111
5 6.Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 5 71
6 5. Tờ khai thuế nhà thầu Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 10 54
7 7. Hồ Sơ Khác Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 5 60
8 8. Tờ khai phí, lệ phí Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 10 67