Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Tờ khai thuế môn bài Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 10 344
2 4. Tờ khai quyết toán thuế TNCN Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 3 1058
3 2.Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 10 151
4 3.Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 10 1005
5 6.Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 5 751
6 5. Tờ khai thuế nhà thầu Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 10 437
7 7. Hồ Sơ Khác Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 5 93
8 8. Tờ khai phí, lệ phí Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 10 797