Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Tờ khai thuế môn bài Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 10 230
2 4. Tờ khai quyết toán thuế TNCN Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 3 335
3 2.Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 10 113
4 3.Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 10 345
5 6.Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 5 88
6 5. Tờ khai thuế nhà thầu Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 10 68
7 7. Hồ Sơ Khác Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 5 70
8 8. Tờ khai phí, lệ phí Cục Thuế Hồ sơ khai thuế 10 97