Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Thi tuyển công chức. Sở Nội vụ Công chức, viên chức 1 1122 Nộp hồ sơ mức 3
2 2. Thi nâng ngạch công chức. Sở Nội vụ Công chức, viên chức 1 456 Nộp hồ sơ mức 3
3 3. Xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng. Sở Nội vụ Công chức, viên chức 10 190 Nộp hồ sơ mức 3
4 5. Xét tuyển viên chức. Sở Nội vụ Công chức, viên chức 20 149 Nộp hồ sơ mức 3
5 6. Xét tuyển đặc cách viên chức. Sở Nội vụ Công chức, viên chức 20 176 Nộp hồ sơ mức 3
6 7.Tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức. Sở Nội vụ Công chức, viên chức 20 307 Nộp hồ sơ mức 3
7 8. Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên Sở Nội vụ Công chức, viên chức 15 295 Nộp hồ sơ mức 3
8 9. Thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. Sở Nội vụ Công chức, viên chức 1 152 Nộp hồ sơ mức 3
9 10. Xét tuyển công chức Sở Nội vụ Công chức, viên chức 30 27 Nộp hồ sơ mức 3