Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Thi tuyển công chức. Sở Nội vụ Công chức, viên chức 135 1895 Nộp hồ sơ mức 4
2 2.Thi tuyển viên chức Sở Nội vụ Công chức, viên chức 135 25 Nộp hồ sơ mức 4
3 3. Xét tuyển viên chức. Sở Nội vụ Công chức, viên chức 15 254
4 4. Tiếp nhận vào làm viên chức Sở Nội vụ Công chức, viên chức 15 38
5 5. Tiếp nhận vào làm công chức (Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020) Sở Nội vụ Công chức, viên chức 15 37
6 6. Xét tuyển công chức Sở Nội vụ Công chức, viên chức 30 129
7 7. Thi nâng ngạch công chức. Sở Nội vụ Công chức, viên chức 15 736 Nộp hồ sơ mức 4
8 8. Thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. Sở Nội vụ Công chức, viên chức 20 296 Nộp hồ sơ mức 4
9 9. Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm (viên chức) Sở Nội vụ Công chức, viên chức 40 46 Nộp hồ sơ mức 4
10 10. Thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm (viên chức) Sở Nội vụ Công chức, viên chức 25 30 Nộp hồ sơ mức 4
11 11. Thủ tục hành chính về thẩm định số lượng người làm việc (viên chức) Sở Nội vụ Công chức, viên chức 1 29 Nộp hồ sơ mức 4
12 12. Thẩm định điều chỉnh số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ngành, địa phương Sở Nội vụ Công chức, viên chức 1 35 Nộp hồ sơ mức 4
13 13. Thẩm định đề án vị trí việc làm (công chức) Sở Nội vụ Công chức, viên chức 40 30 Nộp hồ sơ mức 4
14 14. Thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm (công chức) Sở Nội vụ Công chức, viên chức 25 32 Nộp hồ sơ mức 4