Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước Sở Nội Vụ Tổ chức hành chính, Sự nghiệp nhà nước 35 107
2 2. Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp nhà nước Sở Nội Vụ Tổ chức hành chính, Sự nghiệp nhà nước 40 100
3 3. Thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp nhà nước Sở Nội Vụ Tổ chức hành chính, Sự nghiệp nhà nước 40 170