Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước Sở Nội Vụ Tổ chức hành chính, Sự nghiệp nhà nước 35 87
2 2. Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp nhà nước Sở Nội Vụ Tổ chức hành chính, Sự nghiệp nhà nước 40 85
3 3. Thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp nhà nước Sở Nội Vụ Tổ chức hành chính, Sự nghiệp nhà nước 40 69