Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước Sở Nội vụ Tổ chức hành chính, Sự nghiệp nhà nước 35 190 Nộp hồ sơ mức 3
2 2. Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp nhà nước Sở Nội vụ Tổ chức hành chính, Sự nghiệp nhà nước 40 158 Nộp hồ sơ mức 3
3 3. Thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp nhà nước Sở Nội vụ Tổ chức hành chính, Sự nghiệp nhà nước 40 284 Nộp hồ sơ mức 3