Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội Vụ Quản lý nhà nước về thanh niên 15 112 Nộp hồ sơ mức 3
2 2. Giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Sở Nội Vụ Quản lý nhà nước về thanh niên 15 109 Nộp hồ sơ mức 3
3 3. Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội Vụ Quản lý nhà nước về thanh niên 45 88 Nộp hồ sơ mức 3