CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1. Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ Công tác thanh niên 539 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Sở Nội vụ Công tác thanh niên 543 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 3. Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ Công tác thanh niên 525 4 Nộp hồ sơ mức 4