Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội Vụ Quản lý nhà nước về thanh niên 15 80
2 2. Giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Sở Nội Vụ Quản lý nhà nước về thanh niên 15 82
3 3. Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội Vụ Quản lý nhà nước về thanh niên 30 59