CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 Thành lập thôn, ấp, khu phố mới Sở Nội vụ Xây dựng chính quyền 14625 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1. Phân loại đơn vị hành chính cấp xã Sở Nội vụ Xây dựng chính quyền 640 4 Nộp hồ sơ mức 4