Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Giải quyết khiếu nại lần đầu Sở Nội Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư 30 109
2 2. Giải quyết khiếu nại lần hai Sở Nội Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư 60 75
3 3. Giải quyết tố cáo Sở Nội Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư 60 71
4 4. Xử lý đơn thư Sở Nội Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư 10 69