Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Giải quyết khiếu nại lần đầu Sở Nội vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư 30 351
2 2. Giải quyết khiếu nại lần hai Sở Nội vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư 60 213
3 3. Giải quyết tố cáo Sở Nội vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư 60 209
4 4. Xử lý đơn thư Sở Nội vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư 10 738