Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Giải quyết khiếu nại lần đầu Sở Nội Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư 30 94
2 2. Giải quyết khiếu nại lần hai Sở Nội Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư 60 57
3 3. Giải quyết tố cáo Sở Nội Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư 60 55
4 4. Xử lý đơn thư Sở Nội Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư 10 54