Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài. Sở Xây Dựng Nhà ở 25 90
2 Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua. Sở Xây Dựng Nhà ở 13 91
3 Đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP. Sở Xây Dựng Nhà ở 32 60
4 Đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP. Sở Xây Dựng Nhà ở 32 61
5 Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Sở Xây Dựng Nhà ở 30 58
6 Thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh. Sở Xây Dựng Nhà ở 25 58
7 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh. Sở Xây Dựng Nhà ở 17 54
8 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. Sở Xây Dựng Nhà ở 25 60
9 Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước. Sở Xây Dựng Nhà ở 25 62
10 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Sở Xây Dựng Nhà ở 25 98
11 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Sở Xây Dựng Nhà ở 35 94
12 Xác nhận công trình xây dựng. Sở Xây Dựng Nhà ở 5 74