Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài. Sở Xây Dựng Nhà ở 25 139
2 Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua. Sở Xây Dựng Nhà ở 13 157 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP. Sở Xây Dựng Nhà ở 32 98
4 Đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP. Sở Xây Dựng Nhà ở 32 105
5 Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Sở Xây Dựng Nhà ở 30 99
6 Thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh. Sở Xây Dựng Nhà ở 25 107
7 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh. Sở Xây Dựng Nhà ở 17 416
8 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. Sở Xây Dựng Nhà ở 25 889
9 Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước. Sở Xây Dựng Nhà ở 25 587
10 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Sở Xây Dựng Nhà ở 25 144
11 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Sở Xây Dựng Nhà ở 35 137
12 Xác nhận công trình xây dựng. Sở Xây Dựng Nhà ở 5 132