Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Xã Tân Tiến Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 15060
2 Chứng thực bản sao từ bản chính Xã Tân Tiến Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 13227
3 Cấp bản sao các giấy tờ từ sổ gốc Xã Tân Tiến Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 14160
4 Chứng thực di chúc Xã Tân Tiến Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 8008
5 Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế Xã Tân Tiến Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 11510
6 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế Xã Tân Tiến Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 11429
7 Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế Xã Tân Tiến Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 15797
8 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường Xã Tân Tiến Lĩnh vực địa chính 15 6857
9 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Xã Tân Tiến Lĩnh vực địa chính 30 43
10 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Tân Tiến Lĩnh vực địa chính 23 39
11 Hòa giải tranh chấp đất đai Xã Tân Tiến Lĩnh vực địa chính 45 6665
12 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. Xã Tân Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội 3 3859
13 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. Xã Tân Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội 6 5294
14 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Xã Tân Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội 5 6272
15 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Xã Tân Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội 5 5263
16 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. Xã Tân Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội 1 3125
17 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Xã Tân Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội 1 6854
18 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. Xã Tân Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội 35 7673
19 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. Xã Tân Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội 5 7595
20 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Xã Tân Tiến Lao động - Thương binh - Xã hội 10 6691