Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Xã Tân Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 13759
2 Chứng thực di chúc Xã Tân Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 8418
3 Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế Xã Tân Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 30 11944
4 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế Xã Tân Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 11866
5 Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế Xã Tân Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 3 27364
6 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Xã Tân Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 15695
7 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Xã Tân Lập Lĩnh vực hành chính tư pháp 1 14698
8 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường Xã Tân Lập Lĩnh vực địa chính 15 7245
9 Hòa giải tranh chấp đất đai Xã Tân Lập Lĩnh vực địa chính 45 7018
10 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Xã Tân Lập Lĩnh vực địa chính 30 124
11 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Xã Tân Lập Lĩnh vực địa chính 23 123
12 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 3 4205
13 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 6 5652
14 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 5 6656
15 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 5 5612
16 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 1 3407
17 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 1 7199
18 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 35 8024
19 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 5 7926
20 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Xã Tân Lập Lao động - Thương binh - Xã hội 10 7040