Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 1 15923 Nộp hồ sơ mức 3
2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 1 12590 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 1 6909 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 1 7937
5 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 3 29731
6 Đăng ký khai tử Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 1 7533 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh lưu động. Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 5 7630
8 Đăng ký kết hôn lưu động Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 5 8339
9 Đăng ký khai tử lưu động. Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 5 7887
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 1 6620 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 1 6957
12 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 7 5678
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 1 7701
14 Đăng ký giám hộ. Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 1 7352
15 Đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 1 8239
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 1 7907
17 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 3 8060 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký lại khai sinh Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 5 7840 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 1 7240
20 Đăng ký lại kết hôn Xã Tân Hòa Lĩnh vực Hộ tịch 1 7533 Nộp hồ sơ mức 3